Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso dla młodej artystki z naszej pracowni

Mamy zaszczyt poinformować, że jedna z młodych artystek uczęszczających na zajęcia plastyczne do Pracowni Twórczej BĘ202, Małgorzata Szymańska została stypendystką stypendium artystycznego Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso.

Sapere Auso to Małopolska Fundacja Stypendialna powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Jej głównym celem jest poprawa szans edukacyjnych młodzieży oraz promocji młodzieży szczególnie uzdolnionej mieszkającej na terenie Województwa Małopolskiego.

Stypendia udzielane przez  Sapere Auso  skierowane są przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, mogącej pochwalić się szczególnymi osiągnięciami na polu działalności naukowej, kulturalnej, sportowej lub ekologicznej.

W dniu 14 grudnia w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się uroczysta Gala Stypendialna.

Ponieważ w formie stypendiów promowani są głównie uczniowie z osiągnięciami naukowymi oraz sportowymi, niniejsze stypendium stanowi wspaniały przykład  docenienia zdolności artystycznych młodych i utalentowanych mieszkańców gminy Brzeźnica, rozwijających swoje talenty na pozaszkolnych zajęciach.

 Gratulujemy!!!