Młoda artystka z BĘ202 zakwalifikowana na pokonkursową wystawę XL Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Na finał XL edycji Spotkań, do Torunia, przysłanych zostało 1484 prac z Polski, Łotwy, Estonii, Białorusi, Słowenii, Turcji, Chin (Hong-Kong). Uczestnicy Projektu mieli za zadanie poznać zbiory określonego muzeum lub galerii, a następnie wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddając nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji.

Spośród prac jury wybrało 167 prac na wystawę pokonkursową, która zostanie udostępniona 14 września 2018 roku w Muzeum Okręgowym w Toruniu w budynku Ratusza Staromiejskiego. Wśród zakwalifikowanych na wystawę znalazła się Emilia Jastrzębska (11 l.) ze swoją pracą pt...

Przeczytaj więcej