CENNIK

Opłata semestralna za mat. plastyczne (jednorazowa, bezzwrotna)

60 zł/semestr

Warsztaty (maks. grupa 6 osób) – w pracowni – płatne miesięcznie*

150 zł/osobę/miesiąc**

Warsztaty (maks. grupa 6 osób) – w pracowni– płatne za zajęcia *

40 zł/osobę/zajęcia*

Warsztaty (maks. grupa 12 osób) – poza pracownią*

150 zł/godzina zajęć

Zajęcia indywidualne w pracowni

90 zł za dwugodzinne zajęcia

* zajęcia trwają 1,5 godziny

** średnia miesięczna ilość zajęć w ciągu roku szkolnego to 4 spotkania