WARSZTATY

Zajęcia prowadzone są w siedzibie  instytucji oświatowo-wychowawczej po uprzednim zgłoszeniu.

Warsztaty odbywają się w grupach 10-12 osobowych.

Na zajęciach dzieci mają możliwość realizowania twórczego myślenia w ramach dodatkowych zajęć pozaszkolnych oraz zdobywania praktycznych umiejętności plastycznych. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć cyklicznych, jak również jednorazowych (tematycznych).

Warsztaty w SP Sosnowice

Warsztaty w SP Sosnowice

Warsztaty w SP Sosnowice

Warsztaty w SP Sosnowice